PORTRÆTTER / PORTRAITS / PORTRÄTS

PORTRÆTTER / PORTRAITS / PORTRÄTS:

FØRST PÅ DANSK – THEN IN ENGLISH – UND DANN IN DEUTSCH

BEMÆRK: MAN KAN FORSTØRRE BILLEDERNE HER UNDER VED AT KLIKKE 2 GANGE PÅ BILLEDERNE

Bemærk venligst, at de viste malerier er malet i årene 2004 – 2012, og er medtaget her, for at man ikke kun kan få et indtryk af hvad jeg for tiden maler og udstiller – men også for at give beskuerne et indtryk af hvordan jeg har udviklet mig som portræt-maler, hvordan jeg har forbedret min maletekniske formåen og hvordan jeg hele tiden kompositorisk forsøger at gå nye veje for at tilføre mine portrætter nye dimensioner.

PORTRÆT-GENREN er udfordrende på flere måder, dels fordi de portrætterede gerne skulle kunne genkende sig selv, og dels fordi portrætterne meget gerne skulle vise noget, som et fotografi ikke kan gengive.  Her tænker jeg bl.a. på den portrætteredes særegne personlighed, og fysiske karekteristika – samt interesser og holdninger.

Alle portræt-opgaver er naturligvis vidt forskellige, og man kan trygt regne med at mine portræt-malerier IKKE vil blive malet som en slags avis-karikaturer – selvom jeg som portræt-kunstner har den fulde kunstneriske frihed.

Lige siden jeg første gang vovede at indlevere et portræt-maleri til en censureret udstilling – det var i 1963 – hvor jeg forsøgte at komme igennem nåleøjet på Charlottenborgs Efterårsudstilling –  har jeg eksperimenteret og forsøgt at afkode portræt-maleriets hemmeligheder.

Idag er det sådan, at jeg er stærkt draget af de udfordringer som portræt-maleriet byder mig, og har de sidste 5-6 år malet et ganske pænt antal portræt-malerier, som har betydet, at jeg efter manges mening efterhånden  er blevet så meget bedre, at jeg hører til blandt landets bedste portræt-malere.

Mit mål er en dag at blive så god, at jeg fortjener en sådan klassificering, men det kræver øvelse og atter øvelse.  Og mere øvelse opnår man kun, ved at male nye portræt-malerier. Men da portræt-maleri-genren i aller højeste grad tricker mit intellekt, og giver mig ekstra stor arbejdsglæde, så er jeg indstillet på at påtage mig nye portrætteringsopgaver uden at det pekuniære har højeste prioritet.

PORTRAITS

In more ways than one, portraits are a challenging genre. Those being portrayed should be able to recognise themselves, but at the same time the portraits should reveal something that a photo cannot reflect. I am here thinking about the unique personality of the person portrayed, physical characteristics as well as interests and attitudes.

It goes without saying that commissioned portraits differ considerably from one another, and you may rest assured that my portraits will never be painted as a kind of newspaper caricatures despite my full artistic freedom.

PORTRÄTGEMÄLDE:

Die Porträtmalerei ist auf verschiedene Weise eine große Herausforderung. Zum einen muss der Porträtierte sich wiedererkennen können, zum anderen sollte das Porträt zugleich etwas zeigen, was sich nicht durch ein Foto wiedergeben lässt. Ich denke vor allem an die besondere Persönlichkeit und die physischen Charakteristika des Porträtierten – sowie seine persönlichen Interessen und Einstellungen.

Die verschiedenen Porträt-Aufgaben unterscheiden sich natürlich sehr. Man kann sich aber darauf verlassen, dass meine Porträts NICHT als Karikaturen ausgearbeitet werden – wenn ich auch als Porträt-Künstler volle künstlerische Freiheit habe.


Udgivet

i

af

Tags: