FOTO-KUNST / PHOTOART / FOTOKUNST

 FOTO-KUNST / PHOTOART / FOTOKUNST
FØRST PÅ DANSK – THEN IN ENGLISH – UND DANN IN DEUTSCH

BEMÆRK: MAN KAN FORSTØRRE BILLEDERNE HER UNDER VED AT KLIKKE 2 GANGE PÅ BILLEDERNE

Bemærk venligst, at de viste foto-kunst-værker er fra periden  2004 – 2012, og da jeg med hensyn til de her viste har deklareret, at der højst vil blive fremstillet 10 af hver, nummereres de fortløbende.  Da det ikke er alle værker som man på nuværende tidspunkt kan erhverve, vil jeg venligst anmode Dem om at kontakte mig, for at få oplyst om det givne foto-kunst-værk, måtte være “udsolgt”.

Årsagen til at jeg har valgt at vise værker fra de serier som er udsolgte og de der ikke er det –  skyldes at jeg gerne vil give de der måtte interesere sig for det, mulighed for at studere, hvordan jeg har udviklet mig som foto-kunster, hvordan jeg har forbedret min foto-tekniske formåen gennem årene, og for at vise hvordan jeg hele tiden eksperimenterer kompositorisk med mine motivvalg.

Først vil jeg slå fast, at selv for en dygtig fotograf, er det bestemt ikke alle fotos, som man kan kategorisere som FOTO-KUNST-VÆRKER. I gamle dage skulle man en tur i mørkekammeret med negativerne for at  retouchere sig til det ønskede resultat – men i vore dage er det næsten alle foto-kunst-kunstnere, som bruger computer-programmet  ”Photo-Shop” til at manipulere de digitale fotos – så de ved en bevidst bearbejdning, ender med at blive til ”noget”, som i visse tilfælde fortjener at få betegnelsen FOTO-KUNST. Jeg håber at de fleste som studerer mine foto-kunst-værker finder at min indgribende manipulation har været af en art, så mine værker fortjener at blive omtalt som FOTO-KUNST-VÆRKER.

PHOTOART
First of all, I want to stress that even for an accomplished photographer, not all photos can be characterised as photo art.

In the old days we had to manipulate the negatives in the darkroom in order to reach the results we were looking for. Today, most photo artists use computer software to manipulate their digital photos so that they end up with something that may be characterised as photo art. I hope that most of the people who study my pieces of photo art will agree with me that my manipulations have resulted in something that deserves this label.

FOTO-KUNST:

Zuerst muss gesagt werden, dass selbst bei einem sehr guten Fotografen bei weitem nicht alle Fotos sich als FOTO-KUNST-WERKE bezeichnen lassen.

Früher musste man in der Dunkelkammer die Negative retuschieren, um das angestrebte Resultat zu erreichen – aber heutzutage verwenden fast alle Foto-Kunst-Künstler das Computerprogramm “Photo-Shop”, um die digitalen Fotos zu manipulieren, so dass sie durch eine bewusste Bearbeitung schließlich zu etwas werden, was sich in einigen Fällen als FOTO-KUNST bezeichnen lässt. Ich hoffe, dass die meisten Betrachter meiner Foto-Kunst-Werke finden, dass meine manipulatorischen Eingriffe solcher Art sind, dass die Werke es verdienen, als FOTO-KUNST-WERKE bezeichnet zu werden.


Udgivet

i

af

Tags: