CV / MERITER / VARIA / KUNSTKØB

FØRST PÅ DANSK – THEN IN ENGLISH – UND DANN IN DEUTSCH

BEMÆRK: MAN KAN FORSTØRRE BILLEDERNE HER UNDER VED AT KLIKKE 2 GANGE PÅ BILLEDERNE

1. del  –  CV

2. del  –  MERITTER

3. del  –  VARIA 

4. del  –  KØB AF  MALERIER

CV

und das meinen die KUNSTHISTORIKER…… 

und etwas über meine MERITEN

und ERWERB VON GEMÄLDEN

Erst in Dänish – und dann in Deutsch

—————————————————————–

1. del  –  CV

ONCE UPON A TIME. Ja sådan begynder alle eventyr. I teenage-årene var det frihåndstegning og akvarel-maling som jeg kastede mig over, og senere var det olie-maleriet, som min kærlighed faldt på. Efter at have fået en matematisk studentereksamen kom jeg heldigvis ind på Arkitektskolen. Efter bestået 1. del på Arkitektskolen i Århus, fortsatte jeg mine studier i Kbh. på Kunstakademiet på Charlottenborg og bestod min afgangseksamen i 1970. Her blev vi bl.a. undervist i farvelære, lyslære, perspektivtegning, croquis-tegning og akvarelmaling.
I 1983 udstillede jeg for første gang på et galleri i Canberra i Australien, mens jeg boede og arbejdede som arkitekt der. I 2003 besluttede jeg mig for at finde ud af om måske også andre end australierne kunne finde min kunst interessant.  Fra 2004 har jeg udelukkende koncentreret mig om malerkunsten –og i 2005 udstillede jeg for første gang i Danmark – hvor jeg fandt ud af, at mine malerier åbenbart var så gode, at de blev solgt. Og siden har jeg malet og malet og malet.

De sidste fem år har jeg fået overdraget et pænt antal portræt-opgaver, og en del har udtrykt sig endda særdeles positivt om mine portræt-malerier dels for den måde jeg opbygger motiver på, og dels min tekniske formåen.

2. del  –  MERITTER

Kort fortalt:  Ved siden af det at male og tegne, har jeg uddannet mig til arkitekt.  I studietiden arbejdede jeg på Juul Møller og Erik Korshagens tegnestue,  som var kendt for at have bygget nogle af Københavns  arkitektonisk set  fineste byggerier, som stormagasinet Illums hjørnebygning mod Strøget/købmagergade og Politikens Hus på Rådhuspladsen.  Da jeg havde bestået min afgangseksamen på Det Kongelige Danske Kunstakademi arbejdede jeg i to år på Peter Gruts tegnestue, som havde specialiseret sig i hotelbyggerier i Spanien og i Marokko, inden jeg åbnede min egen tegnestue i Dronningmølle ved Hornbæk.

Som selvstændig arkitekt har jeg tegnet både lette kollektive boliger, mange eenfamiliehus, sommerhuse, fabriker, hoteller, butikker, banker, kontorhuse etc. – og har projekteret byggerier ikke kun i Danmark men også i Luxembourg, England, Tyskland, USA og Australien.

Af sportsgrene jeg har dyrket, nemlig tennis, skisport og vandski, men det var især vandskisporten som kom blev den alt dominerende sportsgren, og uden at overdrive – så hører jeg til en af de mest vindende inden for vandskisporten – både med DM´er og Skandinaviske mesterskaber og top-placeringer i de nordeuropæiske-, europæiske- og verdensmesterskaberne.  Som et kuriosum kan jeg nævne at jeg har vundet de åbne irske og finske mesterskaber.

3. del  –  VARIA 

I dette afsnit omtales nogle af de kunstneriske aktiviterer som jeg har brugt tid på, som ikke ken henføres under malerier, portræt-malerier og foto-kunst.  Det har været en stor fornøjelse for mig nogle gange at have fået overdraget nogle bogillustrationsopgaver, plakatopgaver og har bl.a. opnået den store ære at få et værk bortcensureret af TV-2´s ledelse i Odense, som først ærgrede mig – men da nogle gode kolleger hørte om det, udtalte de at jeg skulle opfatte det som et “ridderslag”.

I  2009 hørte jeg at Skagens museet Drachmanns Hus havde store problemer med at skaffe penge til en restaurering, idet huset var ved at blive ødelagt af råd og svamp.  Derfor tilbød jeg Drachmann-Pigerne at male et maleri, som kunne blive bortauktioneret dels for at skaffe penge til restaurering af huset og dels for at få gjort opmærksom på problemet.

I  juli 2010 blev der afholdt en auktion på Ruth´s Hotel i Gl. Skagen, hvor det maleri jeg havde malet, blev bortauktioneret for 450.000 kr.

4. del  –  KØB AF  MALERIER

Alle er velkomne til at besøge mine udstillinger her i  Danmark og i udlandet på gallerier og kunst-messer, hvor  man normalt kan erhverve de udstillede malerier.   Og hvis man lader sig optage på min mailing-liste, bliver  man pr. mail inviteret med til ferniseringerne, hvor der på ferniseringsdagene ikke kun bydes på et glas – men  desuden ofte tilbydes en  ”ferniserings-rabat” på 10%.

De værker som udstilles på gallerierne – kan i udstillingsperioden og indtil én måned efter sidste udstillingsdag, kun erhverves via gallerierne.

De værker, som man kan se her på min web-site, som ikke  er med på en udstilling, og som man måtte falde for, kan erhverves, naturligvis forudsat at de ikke er blevet solgt i mellemtiden, ved henvendelse direkte til mig, Finn Ulf Grabowski.

Hvis man kunne tænke sig at bestille et portræt-maleri, enten alene, eller med flere på det samme portræt-maleri, også gerne med en hund, kat, hest eller ??????, så kontakt mig venligst, idet jeg med glæde påtager mig sådanne  portræt-opgaver, og naturligvis til en forudaftalt fast pris.

De er også velkommen til at kontakte mig, hvis De måtte ønske at få et tilbud på en særlig udsmykningsopgave.

CV IN ENGLISH

This is what the art historians say .., and a little about my merits

Here you may read more about my merits and about what various art historians have to say about my art.
But first, here is my version of a fairy tale:

Once upon a time … well, this is how all fairy tales begin. As a teenager I was most interested in freehand and water colours, and it was not until later that I grew fond of oil paintings. Having finished my A-Levels, I was fortunate enough to be admitted to the School of Architecture. When I had completed the first part of my degree in Aarhus, I continued on to study for the second part at the Royal Danish Academy of Fine Arts in Copenhagen, from which I graduated in 1970. In those days the Academy was located together with the schools of painting and sculpture at Charlottenborg where we were taught chromatology, optics, perspective and life drawing as well as water-colour painting.

In 1983 I had my first exhibition at an art gallery in Canberra, Australia, where I lived and worked as an architect. In 2003 I decided to explore whether anyone besides the Australians would find my art interesting, and since 2004 I have concentrated on my paintings. In 2005 I had my first exhibition in Denmark and found that my paintings were good enough to also sell. Since then I have painted, painted and painted.

In recent years I have done a fair number of commissioned portraits, and quite a few people have expressed their view about them in very positive terms because of the way I construct my motifs and of my technical skills.

Purchase a painting

Everyone is invited to visit my exhibitions at art galleries or art fairs in Denmark or abroad and purchase one of the paintings exhibited there.

If you choose to sign up on my mailing list, you will receive invitations to my vernissages where you will not only be offered a drink, but very often also a discount of 10 per cent on the day of the vernissage.

Works exhibited at the art galleries may be purchased there during the exhibition and one month after it has closed.

Works on this web site that have not already been sold or are part of a current exhibition, may be purchased from me directly.

If you are considering a portrait of one person or more people together in the same painting, or with your dog, cat, horse or whatever, please contact me directly. I should be happy to take on such a commission. I always agree a fixed price with my patrons before the work is started.

You are also welcome to contact me if you want to receive a proposal for a special job.

CV IN DEUTSCH
und das meinen die KUNSTHISTORIKER…… 

und etwas über meine MERITEN

Hier können Sie nachlesen, wie verschiedene Kunsthistoriker sich zu meiner Kunst geäußert haben. Sie finden auch einiges über meinen Werdegang, aber zuerst ein kleines “Märchen”:

ES WAR EINMAL  –  so fangen alle Märchen an. Während der Teenagerjahre habe ich mich vor allem für Freihandzeichnen und Aquarell interessiert, später entstand dann die Liebe zur Ölmalerei.

Nach dem mathematischen Abitur hatte ich das Glück, in die Architektenschule aufgenommen zu werden. Nachdem ich den ersten Teil meines Studiums an der Architektenschule in Aarhus abgeschlossen hatte, setzte ich meine Ausbildung an der Kgl. Dänischen Kunstakademie in Kopenhagen fort und schloss 1970 meine Ausbildung ab. Hier hatten wir Unterricht in Farbenlehre, Lichtlehre, Perspektivzeichnen, Croquis und Aquarell.

Im Jahre 1983 stellte ich zum ersten Mal aus, und zwar in einer Galerie in Canberra in Australien, wo ich damals wohnte und arbeitete. 2003 beschloss ich herauszufinden, ob meine Kunst auch außerhalb Australiens von Interesse sein könnte. Seit 2004 widme ich mich ausschließlich der Malerei und 2005 stellte ich zum ersten Mal in Dänemark aus – und zu meiner großen Freude waren meine Bilder offenbar so gut, dass sie vom Publikum gekauft wurden. Seitdem mache ich nichts anderes als malen, malen, malen.

In den letzten fünf Jahren habe ich recht viele Aufträge für Porträts ausgeführt, die wegen des motivischen Aufbaus und der technischen Ausführung sehr positiv beurteilt worden sind.

ERWERB VON GEMÄLDEN

Alle sind herzlich eingeladen, meine Ausstellungen in Galerien und auf Kunstmessen in Dänemark und im Ausland zu besuchen, wo man in der Regel die ausgestellten Gemälde auch erwerben kann. Wenn man sich in meine Mailingliste aufnehmen lässt, wird man per Mail zu Vernissagen eingeladen, wo man am Tag der Vernissage neben einer Erfrischung meist auch eine Ermäßigung von 10% erhält.

Die Werke, die in den Galerien gezeigt werden, sind während der Ausstellungszeit und bis zu einem Monat danach ausschließlich über die Galerien zu erwerben. Werke, die auf meiner web-site gezeigt werden und sich nicht in einer Ausstellung befinden, sind direkt bei mir (Finn Ulf Grabowski) zu erwerben, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie nicht schon verkauft wurden.

Wenn Sie ein Porträt-Gemälde mit einer oder mehreren Personen (auch gern mit Hund, Katze, Pferd oder ???) bestellen möchten, wenden Sie sich bitte an mich. Ich nehme solche Aufträge sehr gerne entgegen und führe sie zu einem im voraus vereinbarten Preis aus.

Ich nehme auch Ausschmückungsaufträge an und mache Ihnen gern ein Preisangebot.


Udgivet

i

af

Tags: