2.3. PORTRÆT-MALERIER

PORTRÆT-GENREN er for mig udfordrende på flere måder, dels fordi de portrætterede gerne skulle kunne genkende sig
selv, og dels fordi portrætterne gerne skulle vise noget, som et fotografi ikke vil kunne gengive, Her tænker jeg bl.a. på den portrætteredes særegne personlighed, og fysiske karekteristika – samt interesser og holdninger.

Alle portræt-opgaver er naturligvis vidt forskellige, og man kan trygt regne med at mine portrætter ikke bliver malet som en slags avis-karikaturer - selvom jeg som portræt-kunstner får den fulde kunstneriske frihed – dette ses tydeligt ved at klikke her under……
KLIK HER OG SE EKSEMPLER PÅ, HVOR FORSKELLIGT JEG HAR LØST EN RÆKKE PORTRÆT-OPGAVER
MENU-OVERSIGT